Conquerors
2017-05-01 @ 11:59:19
My grandmother Helena was born 17th July 1929. After the World War II she finished 5th class at school and learnt a poem, which I can't find in the Internet. Mayby you know something about that? Here is my translation:

Conquerors

I'm looking at the globe - visage of the world
Whole is sky-blue from water colour
Land is so small on this blueness
Although is vast, although is aplenty
Distatnt sea, deep sea
How far bigger than landfall
Are there ways, which lead through them
O, there are highroads, I can see them from here
The way smudge through high-sounding waves
Smouldered sail
Quiver air rustle
Day flow wing-foot to proud corvette
Columbus' hand wield it's rudder
Oh, he's not the only one, there are many voyagers
On seaway for hundreds of years
Float around, follow an aim in order to discover unknown world
World is so big, man is so small
But when bravery will take up residence here
Will win the world, will win the sea
Every dream will turn into act

Zwycięzcy

Patrzę na globus - oblicze świata
Cały błękitny od barwy wód
Ziemia tak mała na tym błękicie
Choć tak rozległa choć jest jej w bród
Morze dalekie, morze głębokie
O ileż większe niżeli ląd
Czy są tam drogi co przez nie wiodą
O, są gościńce, widzę je stąd
Smuży się droga przez szumne fale
Zetlony żagiel
Drży wietrzy szmer
Chyżo dzień płynie dumnej korwęcie
Ręka Kolumba dzierży jej ster
Ach nie on jeden, zbadawców wiele
Na morskich szlakach przez setki lat
Krążył dokoła,
Dążył do celu, ażeby odkryć nieznany świat
Świat jest tak wielki, człowiek tak mały
Ale gdy męstwo zamieszka w nim
Zwycięży ziemię, morze zwycięży
Każde marzenie zamieni w czyn
This is english blog. User writes in english. If you would like to have blog like this, you can register your own for free.
Register your own english blog
Język angielski matura z angielskiego Gramatyka angielska