wlatcymochcentrum.bnx.pl
2007-09-24 @ 15:28:54
+++ Hey ! +++
Ask register for my site :
www.wlatcymochcentrum.bnx.pl

Site is devoted in to integrity Włatcy móch serial.

+++ Thanks :* +++
hUh ...
2007-09-24 @ 15:25:52
2 week school .. its not bad :P
They make new sports field at I in school ;)

+++ Next Song +++
O m g . !
2007-09-03 @ 11:19:03
School concucil sucks :/
Teachers have drawn by lot class death :/
brains, brains, brains !!
No !!!
I can't have on this class my friend Paweł.
No... :/
School ...
2007-08-31 @ 12:11:55
Oh scholl come back.. noo ;(
Vacation are topping :)

Like you but school ?
•••
Yeahhhh !
2007-08-27 @ 10:46:24
I am veery HaPpY ^^ as i i have translated text without use of dictionary .. text is very easy ...
but for me on start it a lot ! here it :

I have a Friend. His name is Tony. He is from England but now he is in Sulechów is Poland because he is visiting me and my family. Tom has a house in Birmingham. There are five rooms in his house, but also a bathroom and a kitchen. There are three bedrooms, a living room and room where his parents work with their books. The living room is important beacuse a lot of pepole visit his parents.The house is behind a crossroads and behind the house there is a park with a lot of trees. Tony often takes a walk with a his dog here. Near the crossroads there is a pavament where you can see a lot of pepole walking. Behind rhe park there is a river with a lot water in it.
But now Tony is not here. He is with me and my family. I have got a house, too. But in my house there are not five rooms; there are four. There is also a bathroom and a kitchen. There is no crossroads in front of my house and no park behind it. There are only some busheswhich grow by the fence. Some flowers also grow there. In front of my house there are three other houses of my neighbours and behind them a lot of trees grow, where you can also see flowers. Iy is not a park; many boys ride their bicycles and there are men riding their motorbikes. There are three apple trees and five trees on wchichgrow pears. In the trees you can see also a lot birds and under the trees there are often dogs and cats. My neighbour and his children often walk there with their dogs , too.

My translate ...

Mam przyjaciela. Jego imię to Tony. On jest z angli, ale teraz jest w ' Sulechów ' w Polsce ponieważ odwiedza mnie i moja rodzinę. Tom ma dom w Birmingham. Jest tam 5 pokoi, ale również łazienka i kuchnia. Są 3 sypialnie, pokój dzienny i pokój w którym rodzice pracują przy książkach. Pokój dzienny jest ważny ponieważ dużo ludzi odwiedza rodziców. Dom jest za skrzyżowaniem i za domem jest park w którym jest dużo drzew. Tony często chodzi tędy z psem. Blisko skrzyżowania jest chodnik na którym widzisz dużo przechodzących ludzi. Za parkiem jest rzeka w której jest dużo wody.
Ale Tony nie jest tutaj teraz. Jest ze mną i moją rodziną. Ja mam dom też. W moim domu nie ma 5 pokoi; są 4. Jest też łazienka i kuchnia.
Nie ma skrzyżowania przed moim domem i nie ma parku za moim domem. Tylko same krzaki rosną przy płocie. Kwiaty rosną tu również. Przed moim domem są 3 inne domy moich sąsiadów i za nimi jest dużo drzew gdzie możesz zobaczyć również kwiaty. To nie jest park; wielu chłopców jeździ tędy rowerami a, mężczyźni jeżdżą tędy motorami.
Są tu dwie jabłonie i pięć drzew na których rosną brzoskwinie. Na drzewach można zobaczyć dużo ptaków i pod drzewami przechodzą często psy i koty. Moi sąsiedzi i ich dzieci chodzą tu też często z psem.

Good ? ;')

Uhh... my fingers !

L>0<L
2007-08-26 @ 21:22:24
Hmmm... About that not beguile write...
It can because do not be able to write ..
huh i love this language but it hard ..
:'((
Maybe..
2007-08-26 @ 16:59:17
ok, maybe i see progress on my english but i want talk better than now ...
I use from dictionary very often
:'( Please help me with learning :)
Progress
2007-08-26 @ 11:12:10
I see progress on my english language :)
I write on the blog more and more,
i read more and more and...
I understand more and more !!

This page it's a great !!!
and pepole on this page it's a super ^^

•••
I place next good song :DGreetings for all !
This is english blog. User writes in english. If you would like to have blog like this, you can register your own for free.
Register your own english blog
Język angielski matura z angielskiego Gramatyka angielska