10-06-2016
2016-06-10 @ 13:44:55
Hard Words - characteristic

1. candid - szczery
2. charming - czarujący
3. aggresive - agresywny
4. cheerful - radosny
5. immature - niedojrzały
6. careless - niedbały
7. brave - dzielny
8. egoist - egoista
9. dishonest - nieszczery, nieuczciwy
10. characteristic - cecha
11. impolite - nieuprejmy
12. dependable - niezawodny
13. gentle - łagodny
14. tolerant - tolerancyjny
15. friendly - przyjazdy
16. outgoing - otwarty
17. boastful - chełpliwy
18. conceited - zarozumiały
19. generous - hojny
20. funny - śmieszny
21. calm - opanowany
22. ambitious - ambitny
23. gullible - łatwowierny
24. clever - sprytny
25. boring - nudny
26. carefree - beztroski
27. chatterbox - gaduła
28. impatient - niecierpliwy
29. cruel - okrutny
30. arrogant - arogancki
31. bright - bystry
32. bossy - dominujący
33. idle - bezczynny
34. two-faced - dwulicowy
35. adventurous - smiały, żadny przygód
10-6-2016
2016-06-10 @ 13:27:01
Hard Words part 2:

1. vowel - samogłoska
2. against - przeciwko
3. toward - w kierunku, do
4. several - kilka
5. lay - kłaść, nakładać
6. ease - łatwość, łagodzić
7. few - niewiele
8. close - blisko
9. real - prawdziwy
10. right - dobrze, prawy
11. under - pod
12. me - mi, mnie
13. serve - służyć, obsługiwać
14. pull - ciągnąć, nalewać
15. appear - pojawiać się
16. those - tamte
17. often - często
18. feet - stopy
19. both - razem, oboje
20. until - dopóki, aż
21. road - droga
22. notice - zauważyć, ogłoszenie
23. mark - zaznaczyć, ocena, ślad
24. care - opieka, troszczyć się
25. letter - litera, list
26. govern - rządzić
27. unit - rozdział, jednostka
10-06-2016
2016-06-10 @ 13:12:08
Hard words:

1. share the chores with sb - dzielić z kimś obowiązki
2. confused - zdezorientowany
3. had - miał, mieliśmy
4. disappointed - rozczarowany
5. center - centrum
6. northern irish - północno irlandzki
7. him - jego
8. them - ich
9. over - nad, przed
10. impressed - pod wrażeniem
11. amazed - zdumiony
12. than - niż
13. then - potem, wtedy
14. satisfied - zadowolony
15. frightended - przestraszony
16. embarrassed - zakłopotany
17. intigued - zaintrygowany
18. come - przychodzić, przyjeżdżać
19. find - znaleźć
20. annoyed - poirytowany
21. look - patrzeć, wyglądać
22. it - to
23. its - tego
24. earth - ziemia
25. place - miejsce
26. made - zrobione
This is english blog. User writes in english. If you would like to have blog like this, you can register your own for free.
Register your own english blog
Język angielski matura z angielskiego Gramatyka angielska