See you:0)
2010-07-28 @ 15:17:20
Some time I will not be on the blog.
Play and learn
2010-07-24 @ 22:21:04
Sometimes I joke that I'll be in heaven dancing and playing golf. Thanks to well-known Japanese series about the sport as a game for consoles. Previously I did not know what's going on with these balls and holes? Now I know. I don't blame the rich and famous, they like to play it.
Through fun and recreation may learn something. It is not the only thing I got to knew through play.
Five texts - a selected vocabulary
2010-07-22 @ 19:19:17
adult - dorosły, dojrzały
issue - problem, zagadnienie ( ten wyraz ma bardzo wiele innych znaczeń )

in the human incarnation - w ludzkiej postaci
not the most important - nie jest najważniejszy

reminds me - przypomina mi
starlings - szpaki
selfishness - egoizm, interesowność

this is just such a movie - ten film taki jest

I like the idea of the scenario - podoba mi się pomysł scenariusza

called - o nazwie, nazwa ( gdy mówimy o czymś innym niż człowiek, np. o zwierzęciu )

dedication - poświęcenie komuś, dedykacja
powinnam raczej chyba(?) użyć:
sacrifice poświęcenie dla kogoś, czegoś

We have some excitement in itself - Mamy pewne emocje w sobie

hamster - chomik
on the periphery - na peryferiach
regards - pozdrowienia, ukłony

Film - Joe Black / Meet Joe Black
2010-07-18 @ 10:26:47
Meet Joe Black (1998)

Directed by
Martin Brest
Ron Osborn (screenplay)
Jeff Reno (screenplay)
Kevin Wade (screenplay)
Bo Goldman (screenplay)

Alberto Casella (play "Death Takes a Holiday") (inspiration)
Walter Ferris (play adaptation) (inspiration)
Maxwell Anderson (earlier screenplay) (inspiration) and
Gladys Lehman (earlier screenplay)
(inspiration)

I saw this movie twice. And I really liked. It is important for a film about love, he was wise.
Well, after seeing how this movie is something to think. We have some excitement in itself. And this is just such a movie. I like the idea of the scenario.

Here we see a figure of death in the human incarnation. This reminds me a little of God,
although this is not a religious movie. For me it is a fairy tale for adults, but with an important message. "True Love is dedication." I never connected with selfishness.
That should be between lovers and other people close to us.
This story is not the most important beauty Bratt Pitt. Anthony Hopkins played in the
it masterfully. This is my subjective opinion. Highly recommended, especially
If you like these feelings - the existential content.
http://www.youtube.com/watch?v=tUILFgBmRQ4&feature=related
My favorite singer - Seal.
2010-07-15 @ 20:00:08
My favorite song and one of the few singers to Seal. I like the color of his voice.
Seal sings not only about love. But also about important world issues such as war and racism.The Love is the most important and complicated feeling in human life. Not only in religion.
So I feel this text.

In Polish...

Boska miłość
I nagle spadła na mnie ulewa,
I poczułem, jak pęka ma dusza..
Widzisz - straciłem wszystko,
w co wierzyłem
I uświadomiłem sobie swe błędy,
Lecz czas zmówił za mnie pacierz
I wszystko wkoło ucichło.

Potrzeba mi miłości, Boskiej miłości
Przebacz, teraz widzę, że byłem
ślepcem.
Podaruj mi miłość, bo jej potrzebuję by
znać moje imię.

Dzięki burzy ujawniło się schronienie,
I poczułem, jak unosi się moja dusza
Znalazłem swoją rzeczywistość
I uświadomiłem sobie co nią jest .

Bo potrzebuje miłości,
Boskiej miłości.
Przebacz, teraz widzę,
że byłem ślepcem.
Podaruj mi miłość,
bo jej potrzebuję by
znać moje imię.

Nie obstawiam, nie modlę się
Powiedz jak żyć i obiecaj,
że nie porzucisz,
Bo miłość pomaga mi znać swoje imię.

Próbuję powiedzieć,
że wszystko w porządku
Lecz w środku, samotny okłamuję sam siebie
To, o co chodziło
było czytelne.
Uwierz we mnie.

Bo potrzeba mi miłości,
Przebacz, teraz widzę, że byłem
ślepcem.
Podaruj mi miłość, bo jej potrzebuję by
znać swe imię.

Nie obstawiam, nie modlę się
Powiedz jak żyć i obiecaj, że
nie porzucisz,
Bo miłość pomaga mi znać swoje imię.

Miłość pomaga mi poznać moje imię.This is english blog. User writes in english. If you would like to have blog like this, you can register your own for free.
Register your own english blog
Język angielski matura z angielskiego Gramatyka angielska