Citations
2011-03-13 @ 19:06:08
A friend to all is a friend to none
Przyjaciel wszystkich jest niczyim przyjacielem

A person who knows is a fool is not a great fool
Osoba, która wie, że jest głupcem, nie jest do końca taka głupia

Every second is good for changing your life
Każda sekunda jest dobra, aby zmienić Twoje życie

This is english blog. User writes in english. If you would like to have blog like this, you can register your own for free.
Register your own english blog
Język angielski matura z angielskiego Gramatyka angielska