Jak czytać, żeby zrozumieć?
2014-04-22 @ 16:29:16
Jak czytać, aby zrozumieć?
Niestety niektórzy nauczyciele nie zapoznają swoich uczniów z technikami, które pomagają im zrozumieć lepiej tekst lub zaoszczędzić czas podczas rozwiązywania testu. Czy sama znajomość słownictwa wystarczy? Pewnie tak. Ale co zrobić z uczniami, którzy mają pewien problem i czytają źle, bez zrozumienia, szybko zapominają to, co przeczytali. Poniżej przedstawię kilka wskazówek, które pomogą w lepszym zrozumieniu tekstu.
1. Pierwszym etapem jest tak zwany skimming- czyli szybkie czytanie w celu ogólnego zrozumienia tekstu, o czym jest. (Może być to pierwszy i ostatni paragraf).
2. Przeczytaj pytania do tekstu. Pomaga to w zorientowaniu się pod jakim kontem będzie czytany tekst, na czym tak naprawdę się skupić.
3. Następnym etapem jest „Scanning” , czyli szukanie szczegółowych informacji i skupieniu się na danych fragmentach tekstu, gdzie odpowiedź na pytanie będzie zawarta. Czytać uważnie.


1/2Te etapy skuteczne są przy ćwiczeniach true or false i multiple choice(a, b,c, or d).

3)A co z dopasowanie nagłówków do fragmentów?
- Czytać uważnie tytuły i starać zrozumieć je.
-Zrozumienie fragmentu tekstu, tytuł może być w pewnym sensie streszczeniem fragmentu.

- Czasami można bezpośrednio zacząć od czytania danych fragmentów tekstu i samodzielnie zatytułować podany fragment. Jeśli będzie podobny do tego podanego w opcja, oznacza, że trafiłeś/aś. :)

4) Gapped text- dopasować luki do tekstu
- szybkie zapoznanie się z tekstem
- przeczytanie brakujących elementów i zrozumienie ich
- zwróć uwagę na zaimki osobowe(he, she I), wskazujące(this, that) formy dzierżawcze( his/her), spójniki(however, although)
GET
2014-04-21 @ 21:55:52
Dawno nie pisałem. Najwyższy czas, aby to nadrobić. Dzisiaj chciałbym poświęcić trochę czasu jednemu słowu. Mianowicie chodzi o get, a dokładniej jakich użyć synonimów, aby zastąpić ten wyraz.
1. Obtain- to get something, especially by making an effort*

It is hard to obtain any information form him- Cieżko uzyskać od niego jakąkolwiek informację.
2. Receive- to get something that is sent or given to you

I received a letter yesterday- Wczoraj dostałem list.
3. Acquire-to obtain something by buying or being given it

The company has just acquired new premises- Firma ta otrzymała nowe nieruchomości
4. Elicit- to get information or a reaction from somebody, often with difficulty

I elicited no response from him.- Nie otrzymałem, żadnej odpowiedzi od niego
5.Win- to get something that you want, especially by your own efforts

She won the admiration of many people when she won the competition- Uzyskała zachwyt/podziw u wielu ludzi, kiedy wygrała te zawody.
6. Take sth out- to get sth-

I took a loan out- Otrzymałem pożyczkę

* To make an effort- wysilić się
This is english blog. User writes in english. If you would like to have blog like this, you can register your own for free.
Register your own english blog
Język angielski matura z angielskiego Gramatyka angielska