Phrasal verbs- take
2014-01-30 @ 17:48:00
Today I want to teach you some phrasal verbs. Have a look!


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=614857311927691&set=a.567607496652673.1073741825.424209067659184&type=1&theater

Enjoy!:)
Adverbs of frequency- przysłówki częstotliwości
2014-01-29 @ 23:03:07
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=614588518621237&set=a.567607496652673.1073741825.424209067659184&type=1&theater
Present Continuous- zastosowanie
2014-01-29 @ 17:09:43
Present Continuous
Już wcześnie omówiłem budowę Present Continuous, więc czas posunąć się krok dalej. Dziś przedstawię Wam zastosowanie Present Continuous. Czas Present Continuous, a dokładnie aspekt(żeby być poprawnym ), jest to czas teraźniejszy trwający i używa się go, gdy mówimy o:


a) sytuacjach, które mają miejsce w chwili mówienia
I'm going to school now.
b) o czynności, które nie muszą trwać dokładnie w chwili mówienia o nich, ale trwają dłuższy czas(włączając również chwilę obecną)
I'm reading a book
c) czynnościach, które mają charakter tymczasowy
I'm living in Warsaw(nie jest to moje stałe miejsce zamieszkania, tylko mieszkam tam, ponieważ studiuję w Warszawie)
d)kiedy mówimy o pewnych zmianach stanów lub rozwoju pewnej sytuacji
More and more people are using the Internet.
Zauważmy, że nie jest to statyczny stan rzeczy, tylko występują tu pewne zmiany, z dnia na dzień coraz więcej ludzi używa internetu
e) czynnościach, które dzieją się regularnie, ale w określonym momencie
We are usually watching the soap opera at 8.00- (We're already watching at 8.00)
f)używamy również Present Continuous, aby wyrazić irytację, najczęściej przysłówkiem always, ale tez forever, constantly, continually
She is always borrowing money from me.
g)jako tło jakiegoś wydarzenia
I open the window and I see a amazing woman. She is wearing a dress.
h)mniej bezpośrednie pytania, prośby
I'm hoping you lend me some sugar.
i) mniej formalnym języku
I'm enclosing my photo.
Present Continuous
2014-01-17 @ 22:46:28
Present Continuous
Budowa

Zdania oznajmujące:

I + am
You + are
He / she / it + is + czasownik (ing) + reszta zdania
We + are
You + are
They + are


e.g.
I am reading a book.
You are writing a letter
She is travelling to Europe.

Pytania:
Am + I
Are + you
Is + he / she / it + czasownik (ing) + reszta zdania ?
Are + we
Are + you
Are + they


e.g
Are you going to the cinema now?
Is she jumping?Przeczenia:

I + am
You + are
He / she / it + is + not + czasownik (ing) + reszta zdania
We + are
You + are
They + are


e.g.
They are not doing their homework.
We are not going home.


Forma skrócona:

I am not – I’m not
are not – aren’t
is not – isn’tPiosowania:

Ważne jest, aby zapoznać się z zasadami dodawania końcówki -ing.
1.Jeżeli czasownik kończy się na “e” i dopisujemy do niego „ing" to „e” należy usunąć.
leave – leaving
2.Jeżeli czasownik kończy się na „ie” to zamieniamy to na „y”+ing.
die – dying
3.Jeżeli czasownik (jednosylabowy lub dwusylabowy z akcentem na drugą sylabę) kończy się na spółgłoskę, a wcześniej jest samogłoska to należy podwoić ostatnią spółgłoskę. Ważne jest zapamiętać taką sekwencję CVC
C=consonant- spółgłoska
V= vowel- samogłoska

swim – swimming
4.Nie podwajamy ostatniej spółgłoski jeśli przed nią są dwie samogłoski lub akcent pada na
pierwszą sylabę[

meet- meeting
5. Wyjątkiem jest czasownik travel, jest czasownikiem dwusylabowym i akcent pada na pierwszą sylabę

travel-travelling
:)
2014-01-17 @ 22:06:42
hej! Co chcielibyście, aby pojawiło się na moim blogu, więcej gramatyki, słownictwa, a może ktoś z Was ma jakieś życzenie i chciałby, abym coś omówił? Jestem otwarty na każde propozycje.
Pozdrawiam.
This is english blog. User writes in english. If you would like to have blog like this, you can register your own for free.
Register your own english blog
Język angielski matura z angielskiego Gramatyka angielska