Present Simple część 1.
2013-11-29 @ 16:56:53
Dziś chciałbym omówić budowę Prsenet Simple. W następnym odcinku zapoznam was z zastosowaniem tego czasu.

1. Budowa
a) zdania oznajmujące
PODMIOT+ CZASOWNIK + r.zd.
I like sport


Należy pamiętać, że w 3 os. l. poj. do czasownika dodajemy końcówkę -s lub -es .
She likes sport

* jeżeli czasownik kończy się na -ch, -ss, -sh, -o, wówczas dodajemy -es.
do=>does
* jeżeli czasownik kończy się na -y, wtedy y zamieniamy na i
study=>studies


b) zdania pytające

Zdania pytające tworzymy za pomocą czasownika pomocniczego(operatora) do i does(w 3 os. l. poj.). Podczas tworzenia pytań w 3 os. l. poj. czasownik pozostaje w formie bezokolicznika.

Do[/b] you like sport?
Does he like sport


c) przeczenia
Przeczenia tworzymy w podobny sposób, jak pytania. Za pomocą operatora do i does oraz słówka not.

We do not(don't) like sport
He does not(doesn't) like sport
2. Czasownik 'to be'
Czasownik 'to be' jest dość specyficzny, gdyż jego odmiana nie podlega powyższym regułom. Mam na myśli, że nie używamy do i does.

Odmiana
I am
you are
she/he/it is
we/you/they are


Pytania tworzymy poprzez inwersje(szyk przestawny)
Am I
Are you
Is she/he/it
Are we/you/they


Przeczenia stosujemy poprzez dodanie słówka not
I am not (I'm not)
you are not (you aren't
she/he/it is not (she/he/it isn't)
we/you/they are not (we/you/they aren't)
Freddie Mercury
2013-11-24 @ 19:17:19
It's been 22 years since Freddie Mercury died. he was was a British musician, singer, and songwriter, best known as the lead vocalist and lyricist of the rock band Queen.

http://www.youtube.com/watch?v=N0dbGGvsjf8
Słownictwo(1)
2013-11-23 @ 13:22:49
Jeśli chcemy powiedzieć o swoich zainteresowaniach możemy użyć następujących wyrażeń.
I (do) like
I (do) love
* jak zauważyliśmy przed czasownikiem" like" i "love", zostało użyte do, które nie pełni tu roli operatora. Do jest użyte w celu podkreślenia, że coś naprawdę lubimy.
I'm interested in music- interesuję się muzyką
I'm into languages- interesuję się językami
I'm big on sport- jestem zainteresowany sportem
I'm fond of singing- Lubię śpiewać
I'm keen on making friends- chętnie nawiązuję przyjaźnie.
I'm dead keen on playing footbal- lubię strasznie grać w piłkę nożną.


Zauważmy, że po przyimkach on, of itd. często stosujemy formę gerundialną, -ing np. be fond of doing sth
Problematyczne zagadnienia(2)
2013-11-23 @ 12:35:13
Dziś chciałbym przyjrzeć się jednej sprawie, która bywa niekiedy dość problematyczna i niezrozumiała, (ale ciekawa) dla uczących się język angielskiego. Jest to problem, który dotyczy przyimków w tym języków. Jednym z zastanawiających zagadnień jest 'off of'. Użycie takiej formy jest niepoprawne, tym bardziej jeśli chodzi o BrE. Jeśli czasownik łącz się z przyimkiem off(np. chop off)nie ma już miejsca na dopełnienie(of), które jest zbyteczne.
Who chopped the branches off the tree yesterday?

Problem ten może polegać na tym, że użytkownicy traktują off, jako nieodłączną część czasownika chop tudzież get. Nasuwa mi się jedna myśl, skoro off pełni już funkcję dopełnienia czasownika, to po co na jeszcze kolejne?

Who chopped the branches off the tree yesterday?
She got off the train and went to school.

Reasumując, nie należy używać kolejnego przyimka, jeżeli zdanie bez niego jest zrozumiałe.d
Problematyczne zagadnienia(1)
2013-11-22 @ 18:14:08
Dziś chciałbym poświęcić trochę miejsca na jedno z problematycznych zagadnień. Uczący się języka angielskiego czasami mają trudności z wyłapaniem pewnych różnic podczas tłumaczenia. Jedną z takich trudności może być różnica pomiędzy at the end i in the end.
Najprościej mówiąc
at the end
znaczy tyle, co na koniec/końcu, pod koniec jakiegoś momentu, wydarzenia, w którym coś się kończy.
np. At the end of the film, he died- Umarł pod koniec filmu
in the end
w końcu, wreszście, ostatecznie
np. In the end, it stopped raining- W końcu przestało padać.

Enjoy your Friday!:)
Other ways to say
2013-11-02 @ 16:36:55
https://www.facebook.com/pages/I-speak-English/424209067659184
This is english blog. User writes in english. If you would like to have blog like this, you can register your own for free.
Register your own english blog
Język angielski matura z angielskiego Gramatyka angielska