Present Continuous
2014-01-17 @ 22:46:28
Present Continuous
Budowa

Zdania oznajmujące:

I + am
You + are
He / she / it + is + czasownik (ing) + reszta zdania
We + are
You + are
They + are


e.g.
I am reading a book.
You are writing a letter
She is travelling to Europe.

Pytania:
Am + I
Are + you
Is + he / she / it + czasownik (ing) + reszta zdania ?
Are + we
Are + you
Are + they


e.g
Are you going to the cinema now?
Is she jumping?Przeczenia:

I + am
You + are
He / she / it + is + not + czasownik (ing) + reszta zdania
We + are
You + are
They + are


e.g.
They are not doing their homework.
We are not going home.


Forma skrócona:

I am not – I’m not
are not – aren’t
is not – isn’tPiosowania:

Ważne jest, aby zapoznać się z zasadami dodawania końcówki -ing.
1.Jeżeli czasownik kończy się na “e” i dopisujemy do niego „ing" to „e” należy usunąć.
leave – leaving
2.Jeżeli czasownik kończy się na „ie” to zamieniamy to na „y”+ing.
die – dying
3.Jeżeli czasownik (jednosylabowy lub dwusylabowy z akcentem na drugą sylabę) kończy się na spółgłoskę, a wcześniej jest samogłoska to należy podwoić ostatnią spółgłoskę. Ważne jest zapamiętać taką sekwencję CVC
C=consonant- spółgłoska
V= vowel- samogłoska

swim – swimming
4.Nie podwajamy ostatniej spółgłoski jeśli przed nią są dwie samogłoski lub akcent pada na
pierwszą sylabę[

meet- meeting
5. Wyjątkiem jest czasownik travel, jest czasownikiem dwusylabowym i akcent pada na pierwszą sylabę

travel-travelling
Comments

No comments

Add comment

Your nick:
 przepisz poprawnie kod

kod z obrazka:


  
This is english blog. User writes in english. If you would like to have blog like this, you can register your own for free.
Register your own english blog
Język angielski matura z angielskiego Gramatyka angielska