Jak czytać, żeby zrozumieć?
2014-04-22 @ 16:29:16
Jak czytać, aby zrozumieć?
Niestety niektórzy nauczyciele nie zapoznają swoich uczniów z technikami, które pomagają im zrozumieć lepiej tekst lub zaoszczędzić czas podczas rozwiązywania testu. Czy sama znajomość słownictwa wystarczy? Pewnie tak. Ale co zrobić z uczniami, którzy mają pewien problem i czytają źle, bez zrozumienia, szybko zapominają to, co przeczytali. Poniżej przedstawię kilka wskazówek, które pomogą w lepszym zrozumieniu tekstu.
1. Pierwszym etapem jest tak zwany skimming- czyli szybkie czytanie w celu ogólnego zrozumienia tekstu, o czym jest. (Może być to pierwszy i ostatni paragraf).
2. Przeczytaj pytania do tekstu. Pomaga to w zorientowaniu się pod jakim kontem będzie czytany tekst, na czym tak naprawdę się skupić.
3. Następnym etapem jest „Scanning” , czyli szukanie szczegółowych informacji i skupieniu się na danych fragmentach tekstu, gdzie odpowiedź na pytanie będzie zawarta. Czytać uważnie.


1/2Te etapy skuteczne są przy ćwiczeniach true or false i multiple choice(a, b,c, or d).

3)A co z dopasowanie nagłówków do fragmentów?
- Czytać uważnie tytuły i starać zrozumieć je.
-Zrozumienie fragmentu tekstu, tytuł może być w pewnym sensie streszczeniem fragmentu.

- Czasami można bezpośrednio zacząć od czytania danych fragmentów tekstu i samodzielnie zatytułować podany fragment. Jeśli będzie podobny do tego podanego w opcja, oznacza, że trafiłeś/aś. :)

4) Gapped text- dopasować luki do tekstu
- szybkie zapoznanie się z tekstem
- przeczytanie brakujących elementów i zrozumienie ich
- zwróć uwagę na zaimki osobowe(he, she I), wskazujące(this, that) formy dzierżawcze( his/her), spójniki(however, although)
GET
2014-04-21 @ 21:55:52
Dawno nie pisałem. Najwyższy czas, aby to nadrobić. Dzisiaj chciałbym poświęcić trochę czasu jednemu słowu. Mianowicie chodzi o get, a dokładniej jakich użyć synonimów, aby zastąpić ten wyraz.
1. Obtain- to get something, especially by making an effort*

It is hard to obtain any information form him- Cieżko uzyskać od niego jakąkolwiek informację.
2. Receive- to get something that is sent or given to you

I received a letter yesterday- Wczoraj dostałem list.
3. Acquire-to obtain something by buying or being given it

The company has just acquired new premises- Firma ta otrzymała nowe nieruchomości
4. Elicit- to get information or a reaction from somebody, often with difficulty

I elicited no response from him.- Nie otrzymałem, żadnej odpowiedzi od niego
5.Win- to get something that you want, especially by your own efforts

She won the admiration of many people when she won the competition- Uzyskała zachwyt/podziw u wielu ludzi, kiedy wygrała te zawody.
6. Take sth out- to get sth-

I took a loan out- Otrzymałem pożyczkę

* To make an effort- wysilić się
Szkocki a tradycyjny angielski
2014-02-20 @ 19:05:43
Dawno nie pisałem, więc czas nadrobić straty. Dzisiejszy odcinek będzie o różnicy w wymowie( i nie tylko) szkockiej odmianie języka angielskiego. Jak pewnie wiecie są różnice pomiędzy tradycyjnym angielskim a tym, jak się mówi w Szkocji.

Tak naprawdę do napisania tego artykuły zainspirował mnie wywiad z Gerardem Piqué, piłkarzem grającym na pozycji obrońcy w FC Barcelonie. Dobrze! Czas przejść do sedna sprawy. Piłkarz opowiadał o tym, jak grał Manchasterze United. Na pytanie dziennikarza, jak udało mu się zrozumieć Fergusona* odpowiedział, że ciężko i trzeba osiągnąć pewien poziom , aby móc porozumieć się z Anglikami, ale jeszcze bardziej zaawansowany poziom , aby móc porozumieć się z Sir Alexem, z racji tego, że jest Szkotem .

Czy to jedyne wyzwanie, z którym miał się zmierzyć stoper Barcy, gdy grał dla Czerwonych Diabłów? Chyba nie. OK, przechodzę do meritum sprawy. Co ja mam właściwie na myśli? A no właśnie szkocką odmianę języka angielskiego(Scottish English). Generalnie odmiana tego dialektu znacząco się nie różni pisownią, gramatyką, interpunkcją i utrzymana jest w stylu Oxford English Dictionary, ale lepiej zapoznać się z niektórymi aspektami, które są inne i mogą pomóc nam w lepszym zrozumieniu Szkotów.

Zacznę od niektórych cech szkockiego akcentu i różnicy w artykulacji niektórych głosek.
1. Jest to akcent rotyczny (rhotic accent), co oznacza, że spółgłoska r jest wymawiana przed samogłoskami, sama i na końcu wyrazu, ale to „r” nieco różni się od tego, które słyszymy w amerykańskiej odmianie języka angielskiego- jest twarde i dźwięczne, trochę przypominające niemieckie… Ufff dlaczego?:)
2. Następną różnicą jest wymowa „w” i „wh”. Jak wiemy w angielskim słowa were i where są homofonami(wyrazami dźwiękowo identyczne, ale odmienne pod względem pisowni), natomiast w szkockim ‘where’ będzie brzmiało mniej więcej, jak /hwer/
3. Głoska „l” jest zwykle welaryzowana**, w języku angielskim proces welaryzacji zachodzi na końcu słowa np. w wyrazie bottle
4. Głoski p, t, k nie są aspirowane***
5. S wymawiane jest podobnie do sz
6. T jako końcowa litera jest nieme, poprzedzona przez ‘c’ i ‘p’
7. D jest ubezdźwięcznione, nie wymawia się go po i.Jeśli chodzi o gramatykę również możemy znaleźć kilka różnic
1. W szkockiej odmianie znacznie częściej możemy spotkać formę progresywną aniżeli w tradycyjnym języku. Niech nie zdziwi nas fakt, kiedy usłyszymy I’m wanting…, co z gramatycznego punktu widzenia jest niepoprawne, ale o czasownikach statycznych będę pisał innym razem.
2. W przeciwieństwie do języka angielskiego w szkockim używa się rodzajnika określonego THE znacznie częściej. Np. z wyrażeniami I've got the flu, przed nazwami dni tygodnia, miesięcy I want to meet you on the Monday.
3. Rodzajnik określony THE często zastępuje zaimek dzierżawczy the son=my son
4. Szkocka odmiana posiada kilka różniących się konstrucji np. My hair needs washed zamiast My hair needs washing.
5. Charakterystyczną cechą wariantu szkockiego jest rozróżnienie zaimka you w liczbie pojedynczej i mnogiej. YOU- l. poj. I YOUSE- l.mn.


[i]* Alexander Chapman Ferguson, znany również jako sir Alex Ferguson, szkocki trener i były piłkarz. W latach 1986-2013 sprawował rolę trenera w klubie Manchester United.
** Welaryzacja- proces, który polega na zmianie brzmienia wymawianej spółgłoski na skutek wzniesienia tylnej części języka ku podniebieniu miękkiemu. Welaryzowane l, znane jest Polakom jako „aktorskie l”
*** Aspiracja(przydech)- zjawisko fonetyczne, które zachodzi podczas artykulacji danej spółgłoski zwartej, w wyniku czego powstaje słaby dźwięk h, podczas energicznym wcześniej zwartych narządów mowy. Np. push
- /pʰʊʃ/[/i]

Ciekawostki:
Istnieją rozbieżne głosy na temat tego, czy SCOTS(język zachodniogermański) jest odrębnym językiem, czy tylko dialektem angielskiego. Na skutek połączenia Anglii i Szkocji unią realną w 1707 roku, powstały pewne zmiany na terenie Szkocji, które doprowadziły do anglicyzacji regionu i umniejszenia roli języka szkockiego i większość językoznawców skłania się ku stwierdzeniu, że „język szkocki” jest grupą powiązanych ze sobą dialektów, aniżeli oddzielnym językiem.


PS. Wywiad można np. przeczytać tu http://www.fcbarca.com/53773-gerard-pique-na-poczatku-trudno-bylo-mi-zrozumiec-sir-alexa-fergusona.html
Phrasal verbs- take
2014-01-30 @ 17:48:00
Today I want to teach you some phrasal verbs. Have a look!


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=614857311927691&set=a.567607496652673.1073741825.424209067659184&type=1&theater

Enjoy!:)
Adverbs of frequency- przysłówki częstotliwości
2014-01-29 @ 23:03:07
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=614588518621237&set=a.567607496652673.1073741825.424209067659184&type=1&theater
Present Continuous- zastosowanie
2014-01-29 @ 17:09:43
Present Continuous
Już wcześnie omówiłem budowę Present Continuous, więc czas posunąć się krok dalej. Dziś przedstawię Wam zastosowanie Present Continuous. Czas Present Continuous, a dokładnie aspekt(żeby być poprawnym ), jest to czas teraźniejszy trwający i używa się go, gdy mówimy o:


a) sytuacjach, które mają miejsce w chwili mówienia
I'm going to school now.
b) o czynności, które nie muszą trwać dokładnie w chwili mówienia o nich, ale trwają dłuższy czas(włączając również chwilę obecną)
I'm reading a book
c) czynnościach, które mają charakter tymczasowy
I'm living in Warsaw(nie jest to moje stałe miejsce zamieszkania, tylko mieszkam tam, ponieważ studiuję w Warszawie)
d)kiedy mówimy o pewnych zmianach stanów lub rozwoju pewnej sytuacji
More and more people are using the Internet.
Zauważmy, że nie jest to statyczny stan rzeczy, tylko występują tu pewne zmiany, z dnia na dzień coraz więcej ludzi używa internetu
e) czynnościach, które dzieją się regularnie, ale w określonym momencie
We are usually watching the soap opera at 8.00- (We're already watching at 8.00)
f)używamy również Present Continuous, aby wyrazić irytację, najczęściej przysłówkiem always, ale tez forever, constantly, continually
She is always borrowing money from me.
g)jako tło jakiegoś wydarzenia
I open the window and I see a amazing woman. She is wearing a dress.
h)mniej bezpośrednie pytania, prośby
I'm hoping you lend me some sugar.
i) mniej formalnym języku
I'm enclosing my photo.
Present Continuous
2014-01-17 @ 22:46:28
Present Continuous
Budowa

Zdania oznajmujące:

I + am
You + are
He / she / it + is + czasownik (ing) + reszta zdania
We + are
You + are
They + are


e.g.
I am reading a book.
You are writing a letter
She is travelling to Europe.

Pytania:
Am + I
Are + you
Is + he / she / it + czasownik (ing) + reszta zdania ?
Are + we
Are + you
Are + they


e.g
Are you going to the cinema now?
Is she jumping?Przeczenia:

I + am
You + are
He / she / it + is + not + czasownik (ing) + reszta zdania
We + are
You + are
They + are


e.g.
They are not doing their homework.
We are not going home.


Forma skrócona:

I am not – I’m not
are not – aren’t
is not – isn’tPiosowania:

Ważne jest, aby zapoznać się z zasadami dodawania końcówki -ing.
1.Jeżeli czasownik kończy się na “e” i dopisujemy do niego „ing" to „e” należy usunąć.
leave – leaving
2.Jeżeli czasownik kończy się na „ie” to zamieniamy to na „y”+ing.
die – dying
3.Jeżeli czasownik (jednosylabowy lub dwusylabowy z akcentem na drugą sylabę) kończy się na spółgłoskę, a wcześniej jest samogłoska to należy podwoić ostatnią spółgłoskę. Ważne jest zapamiętać taką sekwencję CVC
C=consonant- spółgłoska
V= vowel- samogłoska

swim – swimming
4.Nie podwajamy ostatniej spółgłoski jeśli przed nią są dwie samogłoski lub akcent pada na
pierwszą sylabę[

meet- meeting
5. Wyjątkiem jest czasownik travel, jest czasownikiem dwusylabowym i akcent pada na pierwszą sylabę

travel-travelling
:)
2014-01-17 @ 22:06:42
hej! Co chcielibyście, aby pojawiło się na moim blogu, więcej gramatyki, słownictwa, a może ktoś z Was ma jakieś życzenie i chciałby, abym coś omówił? Jestem otwarty na każde propozycje.
Pozdrawiam.
This is english blog. User writes in english. If you would like to have blog like this, you can register your own for free.
Register your own english blog
Język angielski matura z angielskiego Gramatyka angielska